NGUYỄN ĐẶNG MỪNG

 

Mắt Huyền Trn

 

 

                                                               

Ra qu gặp lc trời mưa bo

Cụng trn người xưa tiếng sấm rền

Nửa đm giật mnh tưởng bom nổ

Qu hiền ếch nhi ku buồn tnh

 

Xưa bom đạn x chừ ging bo

Ngập ngụa đời nhau lổ mội* trn

Mạ ku trời ơi cơn mưa t

Cha ngm mnh nu một tn nhang

 

Gn guốc mặt cha dy thừng cột

Nước mắt mạ kh chỗ em nằm

Dng dằng ở đi mần răng được

Lăng mộ cha ng từ trăm năm

 

Chỗ eo ai cột qu mnh lại

Ngọc Vạn* * Phương Nam bo xứ Tần

Đất bạc sự đời tri ra biển

Hong Sa gi tạt mắt Huyền Trn.

 

 

__________________

 

* Lỗ mội: Lỗ nước ngầm kh pht hiện v rất nguy hiểm v kh nhận ra. Qu mnh c cu: Nước chảy o o khng bằng hao lỗ mội.

* * Cng nữ Ngọc Vạn: Cng nữ Ngọc Vạn l con gi Cha Si Nguyễn Phc Nguyn. Năm Canh Thn 1620, b được gả cho vua Chn Lạp l Chey Chetta II v cuộc hn nhn ny đ gip Cha Nguyễn mở rộng được lnh địa thm về pha Nam.

 

 

   

trang nguyễn đăng mừng

chn trần

art2all.net