NGUYỄN ĐẶNG MỪNG

 

 

 

THƠ

 

huế, huế

h nội, sng hồng

mai phương nam

mắt huyền trn

những vần thơ lạc

qu hương

Qu Tỵ hề

 

 

 

VĂN

 

bầu ơi ...

buồn vui mấy lần

chị cũng như sen

chuyện qu ti

đồi ma

mi hoi như rứa

"ngự" v dn d huế

nhảy cũng như thơ

nhớ ruộng nhớ đồng

những bi nhạc xun ti yu mến

nước nhảy ln bờ

qu mnh, qu người

tản mạn qu nh

tản mạn vĩnh long

th trn

thiếu nữ hồ l

thương chị H Thanh

thương chồng

tiếng vọng

tm cả chiều hoang

tuổi nhm thn

vẵng lại m buồn

v lng

về qu ma bo lụt

vừa tri vừa nở

 

 

NHẠC

 

về qua xứ ấy

 

 

 

 

 

chantran

art2all.net