thn gởi : CC BẠN
 
. Ma bo lụt qu buồn - trong nước v lng giềng .
Một niềm hy vọng cho tương lai khi nắng ln sau bo lụt .
 
Gởi anh vi  tấm ảnh nắng ln sau lụt v một my xanh ... SẼ ĐẾN  tại HUẾ  .

thn

dr hung