Nhận được tin bạn

 

Lê Duy Đ̣an

sẽ làm lễ vu quy cho trưởng nữ

 

Lê Duy Minh Anh

kết duyên cùng

Nguyễn Xuân Hiếu

 

trưởng nam của Ông Bà Nguyễn Xuân Đạt

vào ngày 29 tháng 1 năm 2007

 

art2all.net và nhóm nghệ sĩ chân trần

chung vui với bạn Đ̣an và

chúc hai cháu trọn đời hạnh phúc

 

 

chân trần

 

art2all.net

 

 

 

 

 

 

1