Chia buồn

 

 

Cc Anh, Cc Chị thn mến , 

Ti xin php chuyển đến mọi người thng bo, v lời chia buồn của Nhạc sỹ Trần Quang Lộc, gửi đến gia đnh v bằng hữu của nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang, cy đại thụ của phong tro du ca việt nam !

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc v hiền th đ về lại qu nh B Rịa, Đất Phương Nam  sau gần một năm trời ht rong ở bn xứ Hoa Kỳ xa ngi .       

Thn mến,

Chn Trần,

 

2011/3/28 Loc Tran trquangloc@yahoo.com:

Nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang Cy đại thụ của Phong tro Du ca VN vừa qua đời. Một mất mt lớn của ging nhạc cộng đồng. Nhất l những nhạc sỹ tm huyết cn lại ở hải ngoại.

Xin thnh thật chia buồn cng gia đnh Nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang v xin cầu chc cho anh được sớm về nước Cha.

Sẽ nhớ mi bản tnh ca cuối cng của NĐQ " Em l của anh" trong đm gặp gỡ cc Nhạc sỹ tại ta soạn bo Người Việt.

Xin gởi đến cc bằng hữu hnh ảnh cuối cng của ND Nguyễn Đức Quang cng cc Nhạc sỹ Việt Nam trong v ngoi nước.

Trần Quang Lộc

 


 

http://chantran.art2all.net 

Nghệ Sĩ Chn Trần

 

chn trần

 

art2all.net