t ừ   h o à i   t ấ n

trong nỗi chiều tà

 

 

 

Đă rớt ngàn thu ngoài bến cũ

Những lá sầu trăm cây trên đường

Khách đợi tàn hơi con thuyền nhỏ

Đă nhổ neo rời một sớm đông

  

Các em buồn bằng ta không

Hơn mười năm rồi không quán trọ

Các em buồn một nhánh sông

Ta khác ǵ cơn băo đổ

 

Người bạn gái ơi có buồn như tôi không

Những ngày xưa cùng nhau đi học

Bạn đă nghe tôi hát bản t́nh buồn

Bằng những lời rất chân thật

 

Những khi gió thổi về một chiều đông

Nhớ nhung một mùa niên thiếu

Chiếc xe đạp trên con đường ṃn

Những tập vở học tṛ đong đưa ngoài đồng nội

  

Và những khi bánh xe quay qua hết một thời

Lót ổ rơm ai che đời biếc

Tôi chào một nhánh sông trôi

Chào những ngày sầu không hết

  

Cũng vừa rụng ngàn thu ngoài cỏ

Mùa đau thương tớí dâng người

Một nhánh sông sầu nguồn cũ

Trăm năm tàn bọt sóng ngàn khơi

 

 

từ hoài tấn

 

chân trần

 

art2all.net