từ hoài tấn

 

 

T ô i   h á t

Tôi đứng hát giữa đường sớm mai
Ngày nhật thực
Em đứng hát cùng tôi hôm nay
Nụ hoa trên chặng đường t́nh ái
Ngày đi đêm đi cùng ai
Buồn đến vui đến với ai
Ngạt ngào bài ca sớm tối

Tôi hát giữa một ngày tương lai
Những ngọn ngành của ước vọng
Em đứng hát cùng tôi hôm nay
Mở ra một thời sáng lóa
Đừng để thời đại bước qua chúng ta
Hăy cùng ḥa cùng nhịp đập

Tôi đứng hát giữa ḷng vui bao la
Cùng em cùng thiên nhiên ngẫu hợp


TỪ HOÀI TẤN

 

 

chân trần

art2all.net