từ hoài tấn

 

 

T́nh thiêng


Có một cơi không gian cho em

Lung linh dạ khúc

Băng phiến ngầm

Mắt thuyền sóng lấp

Em vui hay buồn trong ngơ ấy

Cũng vàng ươm ánh một cuộc đời.

Em khóc hay cười trong cơi ấy

Cũng chiều hôm vội với mưa mau

 

Một thuở ngây khờ như trẻ dại

Trong ngần như sương mai

Một chút t́nh thiêng như vô ngại

Tấm ḷng há lượng với bao laMùa Xuân một ḿnh ở nhà

 

Vào ngày hoa nở

Người ở đâu

Không về ngắm lặng

Cuộc bể dâu

 

Vào mùa Xuân tới

Ta ở nhà

Thinh không vang tiếng hát

Thời xa xưa

 

Vào lúc đó

Cuộc đời nở hoa


Ngày Xuân đêm Xuân

 

Nâng em một tấm thân gầy

Mai là yêu ấp những ngày có nhau

Đời dài được mấy đêm thâu

Chia là ly biệt ngày sau dơi t́m

Xuân c̣n hăy ngụ cùng em

Thân là nơi chốn b́nh yên mùa t́nh

Đêm xuân mấy khắc làm thinh

Ngày xưa như mới bóng h́nh như in

 

TỪ HOÀI TẤN
 

 

art2all.net