từ hoài tấn

 

T ́ n h   c h â n   k h ô n g


Cuối mùa em đi chân không
Bước về trần gian lạc
Ly rượu bữa tiệc hồng
Lời nói yêu thoái thác

Đầu mùa em cũng đi chân không
Không đi cũng không tới
Cuộc đời chỗ không cùng
Không có ngày không đêm tối

T́nh yêu em đi chân không
Chân không về ngơ khác
T́nh yêu ta đi chân không
Chỉ c̣n nhớ mùi hương những tháng năm thất lạc

 

 

chân trần

art2all.net