t ừ   h o à i   t ấ n

bản t́nh ca cho ng. t. t. ng.

 

 

Ngày sẽ cuối ngày buồn mới tận

Đêm sẽ tàn đêm t́nh mới nguôi

Thương em bốn mùa áo trắng

Đời ta mây dạt ở bên trời

 

Đă nhớ muôn ngh́n năm thoáng bóng

Đă hoài trăng cũ những tơ bay

Sông mưa bến quạnh đ́u hiu gió

Người qua chưa một cơi giang hà

 

Hăy thắp nến hồng cho mắt ướt

Hăy hôn môi khẽ rất th́ thầm

Nói em nghe chuyện t́nh muôn trước

Thở nồng say hơi ấm thanh xuân

 

Mưa tháng hai anh về rộn ră

Những đường chim thôi gió phong trần

Vui em cho tới ngày mai ấy

Một ngày mai của sử xanh

 

 

từ hoài tấn

 

chân trần

 

art2all.net

 

(ảnh nền : vơ thạnh văn)