t ừ   h o à i   t ấ n

T h ờ i   x a n h

 

 

Ở nơi đây tiếng dạ cầm ngân hằng đêm

Căn nhà không cổng đóng

Nhiều năm qua không bóng người thăm

Chỉ c̣n những chú chim sâu trên nóc nhà mỗi ngày ra vào ríu rít

Chuyện kề về những ngày vui vầy của hai người yêu nhau ḥ hẹn nơi chốn này

Sâu thẳm vùng quá khứ

Bao mùa qua cùng với nắng mưa

Thời tiết và tháng ngày

Ngôi nhà thầm lặng giữa không gian tưởng nhớ tôi

Với tiếng dạ cầm bồi hồi một thuở

Xuân xa

 

 

từ hoài tấn

chân trần

art2all.net