từ hoài tấn

 

tháng 7, mưa Huế

 

mùa hè sao không có những ngọn nắng thiêu đốt
cơn gió Lào từ phía tây
ngày lâm râm mưa
không lên nổi màu nắng
như tháng Giêng xưa
nhắc nhớ lại một mùa Xuân thảm khốc
ngày ấy như vẫn c̣n hiện ra
mối oán thù bất tuyệt
nhắc lại để làm ǵ
có được ghi lại như một trang sử
hay nhạt nḥa lăng quên
có phải như thế
hay không phải như thế
gọi là lịch sử
hay có phải như thế là
một cuộc bể dâu

thôi bỏ đi
hăy đón niềm vui chào Huế mới về
nhiều năm bỏ xứ
quăng quá khứ ngoài bờ bụi

mưa nhỏ nhưng sẽ tan đi
hăy phai tàn
ngày tháng ấy

tháng 7 mưa Huế như
tháng Giêng mùa Xuân
chút se lạnh sớm thu
để ḷng ai đau nhẹ
một đoạn t́nh đầu

con trai Huế nào ra đi không mang theo
bóng h́nh một người con gái
và không quên
những mùa mưa Huế buồn tênh

Huế 30/7/2015

TỪ HOÀI TẤN
 

 

 

art2all.net