t ừ   h o à i   t ấ n

 

 

T ế t

 

 

 

 

 

 

mỗi năm ta được có mấy ngày quên đi mặt trời mọc lên vào sáng sớm
khi không nh́n lên chiếc đồng hồ xem đến giờ ra xe đi làm
không ăn vội miếng xôi của bà cụ ở đầu xóm
uống cốc cà phê chỉ nghe mùi đắng chát trôi tuột nhanh xuống cổ họng
con đường, người và ngợm, xe và xế, khói và bụi

mỗi năm ta thường mơ tới ngày này
không suy nghĩ về với thời gian
ta nằm yên nghe thân thể trôi đi
ở bên ngoài cuộc sống

mỗi năm ta thường mong tới ngày này
xa ĺa cơi thị dân
không bề bộn với suy tính và những âm mưu lừa lọc kẻ khác
quên thế giới quên loài người
quên thiên đường quên địa ngục
ta có quyền toàn tâm ư với t́nh yêu em
có quyền tưởng tượng đến ngày hạnh phúc
và khi đó ta hoàn toàn tự do
không cần đánh đổi bằng một cái ǵ khác

Tết
mỗi năm chỉ có mấy ngày
ta lại chính là ta

TỪ HOÀI TẤN

 

 

 

từ hoài tấn

 

chân trần

 

art2all.net