t ừ   h o i   t ấ n

n h     c ũ

 

 

 

Tnh thắp đm nay ngn phương trắng xa

Lệ ngọt kinh thnh lối cũ vn v

T o em thơm những ngy hội ngộ

V mi em cười vỡ tiếng pha l

 

Trăm thu mơ mng chờ viễn khch lại

Đốt lửa đời vui một ci phương qu

Mộng ngy my trắng dưới trời quan ải

G nhịp buồn ca mấy khc u m

 

Đm nay hương ngt một ngy mộng ảo

Say chờ năm thng qua vt như tn

Thong ngựa hồng bn ba nơi nẻo chợ

Lạc đường về qu hương cũ khng tn

 

Em mừng ta một vừng trăng trong mắt

Ta mừng em bầu tuổi trẻ cn ny

Mưa mấy đời mưa thm cho cạn hết

Đm nay ngồi nhắp chn rượu tnh say

 

 

từ hoi tấn

 

chn trần

 

art2all.net

 

(ảnh nền : v thạnh văn)