T ừ    H o à i    T ấ n

 

Ngũ ngôn xuân

 

 

h ỏ i   x u â n

 

Xuân năm nay lại đến

Hoa vừa nở sang mùa

Người xuôi quen khách cũ

Mấy năm rồi về chưa ?

 

 

 

m ộ t   n g à y

 

Một ngày không làm ǵ

Ra trước ngơ nhâm nhi

Xuân mới về bên xóm

Ngóng ai chờ bên ni

 

 

 

 n ơ i   đ i ề n  d ă

 

T́nh ai lên phố thị

Trăng miền quê bạc màu

Thôn nữ phơi tóc rối

Bên giậu buồn đêm thâu

 

 

 

c ả m   h ơ i    x u â n

 

Sớm mai gió se ḿnh

Đầu ngày hơi ngần ngại

Xuân mới khẽ bên ḿnh

Th́ thầm lời êm ái

 

 

 

b ư ớ c   x u â n

 

Em lụa là trước gió

Ngày đùa ánh dương hồng

T́nh anh vừa dạm ngỏ

Xuân bước dặm t́nh không

Nồng nàn em đem tới

Trải đường hoa thinh không

Xuân có về đừng vội

Em có gần thong dong

T́nh anh như liền nối

Hai bờ Xuân mênh mông

 

 

từ hoài tấn

chân trần

art2all.net