t ừ   h o à i   t ấ n

một ḿnh ta tưởng nhớ

 

 

Người đă về xuôi ngoài bến vắng

Ngh́n năm ai bỏ ở bên sông

Chim bay ở cuối rừng sương trắng

Ngỡ ḷng đá nát cả hư không

 

Một thuở yêu người thơm hương sứ

Ḷng riêng trăng những tưởng tàn mùa

Trăng sầu lạc bóng ngoài hiên mộ

T́nh vỡ lời ly ca đêm mưa

 

Ngày trước có niềm vui như nắng

Áo em bay mấy dặm đường về

Thương vai nhỏ bước cầu nghiêng ngă

Hát khẽ ru ḍng sông chân quê

 

Ta đă phong trần riêng một cơi

Áo cơm phai nhạt ước mơ rồi

Nhưng em, c̣n mối t́nh vô tận

Ru ta năm tháng ngủ bên trời

 

từ hoài tấn

 

chân trần

 

art2all.net

 

(ảnh nền : vơ thạnh văn)