từ hoài tấn

Một bài thơ t́nh yêu

 Sáng nay ngồi trong ngơ
Em đến lúc mười giờ
Chiếc quần jean nhàu bạc
Áo trễ ngực ơ hờ

Đôi mắt em làm thơ
Đôi môi em là nhạc
Thơ và nhạc nên lời
Yêu em không giờ giấc

Yêu em không hề biết
Ngày thu tàn ngoài sân
Đông về hay xuân đến
Thời gian cứ lâng lâng

Hẹn ḥ em cứ đă
Âu yếm cứ ân cần
T́nh ngắn dài cứ măi
Xa cũng lại thành gần

Không biết làm bài thơ
Này có hay em đọc
Trong một lúc t́nh cờ
Khi ngồi trong quán cóc

Yêu em cứ yêu em
Bao nhiêu lâu chẳng biết
Ngày nào không thấy em
Tự nhiên buồn muốn chết

Yêu em để làm ǵ
Không làm ǵ cũng được
Phút nào không nhớ em
Tự nhiên ḷng trống hốc

Nhiều năm rồi nhiều năm
T́nh yêu rồi t́nh yêu
Không yêu rồi không yêu
Hay yêu rồi lại yêu
Ta quay rồi ta quay
Em và ta cùng quay
T́nh yêu quay cùng quay

 

 

chân trần

art2all.net