t ừ   h o i   t ấ n

Hương  chiều

 

 

 

 

 

Nắng ngt hương chiều

Vẻ lao xao của nỗi nhớ

Trầm tư xanh

Chiếc lục lạc ku bn kia đường

G trai trẻ mang chiếc mặt nạ tuồng v một gnh hng by biện

By giờ l ma thu

V lễ hội Halloween

Hng cy vươn những cnh tay cho mời đm

Người ngồi đội nn lệch

Trong su thẳm của rừng tc thiếu nữ bức tranh pha trộn mu cam

Nhn nghing về qu khứ

By giờ l ma thu

Điệu ma của cơn gi pha phất cuối ngy chiều cn hương nắng ngt

 

 

từ hoi tấn

chn trần

art2all.net