T ừ   H o à i   T ấ n

 

HỒI ĐẦU

 

 

Hôm về đứng ngoài cổng

Hiên xưa trăng quên treo

Hoa bông c̣n mấy nụ

Cười nỗi ḷng trong veo

 

Tóc người pha sắc gió

Phiêu du và bềnh bồng

Tấm t́nh ai để ngỏ

Ai bước về hư không

 

Người em không ḥ hẹn

Mây dừng bước ngang trời

Mùa không về trên bến

Mong ḷng ai xa khơi

 

Em xa như năm tháng

Mỗi lúc mỗi khuất dần

Ta không về thầm lặng

Mối t́nh như triều dâng

 

Cầm tay rồi xa ngái

Mơ rồi bên viễn xưa

Em xa vời như thể

Mênh mông thời gian đưa

 

Thơ thẩn chiều hôm ấy

Lăng tử đă vu hồi

Dặm ngàn xuân đong đẩy

Trắng trong ḷng tinh khôi

 

Hôm về ngần ngại nói

Người năm xưa có quên

Trải t́nh ta trên lối

Bước chân người có êm

 

Ngày mai khi mây trắng

Cũng là tinh nguyên sơ

Về gặp người một bận

Ḷng ta cứ thẩn thờ

 

TỪ HOÀI TẤN

 

 

từ hoài tấn

chân trần

art2all.net