từ hoi tấn

 

Hon lưu của bo
 

 


Tắt ngang mạch đồng bằng
Những cơn gi nhốt ngy vo ging bo
Đi qua hng cy
Nghe tiếng vọng thất thanh của chim
V xạc xo của l
Ngồi dưới mi che lục địa ny
Từng hồi ci bo động
Bo đi qua đi qua
Người đi qua đi qua
m triều ngất giữa qung

Những ngy cuối năm ngoi đại dương xa
Một khoảng m cm bng mặt trời lặn hay chưa khng biết
Bờ tri đất đ gần
Hay xa thẳm
Chỉ cn nghe tiếng ni bng đm
V cơn lạnh bất chợt ngấm dần
Phần phật gi

Tnh yu như cơn bo đi qua để lại dng hon lưu
Đẫm những ngy p thấp

 

 

 

chn trần

art2all.net