t ừ   h o i   t ấ n

biệt  khc

 

 

 

Suốt bốn ma sẽ khng cn g nữa

Đời sống đ qua đi

Hỡi người bạn tnh của lng ta

Đ bay theo những chiều mất dấu

Ma no ở dương gian

Những ngy ngọt ngo tuyệt diệu

Hỡi em

Khc nhạc dỡ dang

Buồn b

Hỡi người bạn tnh ta

Những chiều phố phường hẹn h cũ kỹ

Cnh chim tnh đ bay vo một trời ging tối

Cn lại vết thương

 

Cn lại vết thương

Một mnh ta

Lặng lẽ

Những chiều rất m thầm

Tiếng đn trầm đứt ruột

 

Cn lại vết thương

Một mnh ta

Mun đời quạnh quẽ

 

Những đm lệ vi m mi xưa

Bi ht buồn mấy kiếp

Người đem đến cho ai nửa khc nhạc ny

Rồi khng bao giờ nữa

Hỡi bạn tnh ta

Bn tay mềm tuần trăng trinh nữ

Đi mắt nguyệt rằm

Lng ta rung ln lời thơ sm hối

Ma cổ tch no đ qua

Chỉ cn được kể lại

V bng em

Thong mịt mờ

Ở ngoi vung cửa hẹn

 

 

Vĩnh biệt em

Những lời đau đớn ấy

 

Hỡi bạn tnh ta

Bi thơ khng bao giờ được viết

 

 

 

từ hoi tấn

 

chn trần

 

art2all.net