t ừ   h o à i   t ấ n

 

B ấ c   n o n

Gửi Một Người Ở Huế

 

Buổi sớm mai ra đường

Nhớ mang thêm áo khoác

Ngày nhẹ và gió nhẹ

Vẫn làm se se ḷng

 

Đến rồi tháng mười âm

Mùa đông ở ngoài ấy

Không nhớ buổi ân cần

Con đường ven sông đấy

Con đường chúng ta đi

Qua một thời niên thiếu

Nàng e ấp áo dài

Chiều bờ sông đưa đẩy

 

Ngôi trường tím thương ai

Mái tóc dài lưng lửng

Mơ ước mộng đêm dài

Ngày thơ ngây mắt mọng

 

Hôm nay nơi xứ xa

Mùa thu vừa qua hết

Bấc lại đến đầu ngày

Tấm ḷng ta tha thiết

Thương nhớ buổi Hoàng Thành

Cầm tay nơi Đại Nội

Nàng dạo ấy xuân xanh

Đẫm t́nh ta sớm tối

 

Biết giờ ai có nhớ

Ḷng ai có đợi chờ

T́nh đi không ḥ hẹn

Cách bến đă xa bờ

 

Hôm nay ngày thu hết

Bấc non chớm se ḷng

Đường đời ta nhẹ bước

T́nh xưa ấy sắc son

 

 

TỪ HOÀI TẤN

 

từ hoài tấn

chân trần

art2all.net