Thanh Bnh

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

 

 

 

Ng người

Trn chiếc xch l

Lắng nghe

Bao tiếng x bồ

Vy quanh

 

Nhn ln

Một mảng trời xanh

Thấy mnh

Cn cht thanh bnh

Trong tm

 

Nguyễn văn Phương

( Tập thơ thứ mười một Chở Gi )

 

art2all.net