Lục Bát Đêm Khuya

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

Tôi về lặng lẽ đêm khuya

Sông chia mấy nhánh, phố chia mấy đường

Chim kia giờ ngủ trong vườn

Tôi c̣n mấy bước đọan trường sắp ngưng

Về nhà ḷng hóa vầng trăng

Soi trang giấy : mặt sông nằm trong veo

 

 

thơ phương

chân trần

art2all.net