Thơ Tặng Bạn Bn Thuốc L

(như TTMn, CHĐiền, Mo ga Huế v những người khc ...)

Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 Thất nghiệp về đy ngồi bn thuốc

Một gốc cy, một gc phố, một gc đời

My ngồi giữa hai chiều xui ngược

Giữa bao chiều sương khi buồn vui

 

 

Cũng nhẩn nha như ngư ng cu c

Cũng thanh tao như thi sĩ lm thơ

Giấu ci ngho trong o quần sang trọng

Giấu nỗi buồn sau tiếng ht vu vơ

 

 

Đ từng vượt qua nhiều nỗi khổ

Giờ chỉ tm hạnh phc đời thường

Cn cht tự ho

Được lm người lương thiện

Giữa bao phường giả tr bất lương

 

 

 

Nguyễn Văn Phương

(Chở Gi)

thơ phương

chn trần

art2all.net