NGUYỄN ĐẶNG MỪNG

Qu Tỵ Hề

 

                            

Mai mốt về lm ng trưởng họ
Khng c ru di cứ vểnh ln
Tiền đng hậu chẩm u uất lắm
Lăng tẩm cầm bằng đi mắt em

C khi ngang Huế về Gia Hội
Về với Bi Du ngắm ph vn
Gặp em nghing nn cười như khc
Nhang lụa hương trầmnhớ Mậu Thn

C khi ht xẩm bi bi ca Huế
Ngn dặm nước non* thương Huyền Trn
C khi gẩm lại hư như thực
H vn, ph vần. Hề ph vn

C khi mơ ngủ, mơ Tự Đức
Đập vở gương tm Bằng Phi thi
C khi b bạn đi đu mất
Vng trn khp lại thuở thi ni

Qu Tỵ hề, ta thương mi lắm
Thn rắn ngoằn ngoo kiếp nổi tri
Nước lụt đỏ ngầu đi mắt rắn*
Ta hiền kh - một kiếp con người

 

Nguyễn Đặng Mừng

_________* Nước Non Ngn Dặm Ra Đi. Phạm Duy:

 http://hn.nhac.vui.vn/nuoc-non-ngan-dam-ra-di-mp3-quang-le-m42528c6p41a1918.html

*Mạ kể năm đ đẻ mi lụt lớn lắm , gọi l lụt nước đỏ. 

 

 

 

trang nguyễn đăng mừng

chn trần

art2all.net