Xun Xưa 

                   gửi Phạm Ngọc Lư

Hong Ngọc Đức

 

Tn xun mai cc v vng

Tiễn xun đứng xếp một hng xe li

Nhớ ai bến bi thưa người

Nhạc vng rả rch những lời năm xưa

Tới đy kiếm o cơm thừa

Tang thương chở mấy cho vừa cuốc xe

Chờ ai sao chẳng thấy về

Ko xe đỗ lại bn lề ng xun

 

THƠ HANG NGỌC ĐỨC

CHN TRẦN

ART2ALL.NET