T H Ơ    H O N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

Tượng

 

Tim lao lung khựng nhịp rồi

Nghe m ỉ nhớ my trời bao la

Vật vờ gi giật hồn ma

Chong chăn tượng đứng tịch t dương treo

Trong u minh dậy bng chiều

 Tiếng xe mun ngả buồn theo nhạc vng

Vụng về thắt lại nơ tun

Đn sn khấu tm mi hờn run theo

Tim lao lung rụng cuống ngho

 Tượng người rủ sạch bng chiều ho thn

 

 

chn trần

art2all.net