Thanh Đa 

Hoàng Ngọc Đức

 

 

Nước ṛng b́m bịp không kêu

Mà ai ngồi giữa lưng chiều lắng nghe

Bóng dừa xanh xạm hồn quê

T́nh con nước lợ xuôi về ngàn sau

Tôi ơi sương phủ mái đầu

Nhớ lời chim tiếng đàn bầu họa theo

Nghe ru vơng mộng dặt diù

Chờ mây về trắng lưng chiều nước dâng

04.2007

 

THƠ H̉ANG NGỌC ĐỨC

CHÂN TRẦN

ART2ALL.NET