T H Ơ    H O N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

 

PHƯỢNG

 

Một cnh phương hồng ci qua ng trc

Trưa qu người vừa dậy đỏ hoa nin

Thuở đ phượng rụng phượng rơi đầy đường o trắng

Bn gng sng xanh phượng nở những mối tnh

Tuổi dậy th bi mưa hồng chưa nghe ht

M phượng dng muốn ngập cả trang thơ

Trn lưu bt đủ mu mực xanh mực tm

Phượng ni chia tay cho mi tới by giờ

Mắt du tử khng biết bao lần đ nhn thấy phượng

Nhưng hồn th kh như những xc ve

lủng lẳng treo trn cy đời bật gốc

nn đ lụn theo từng xc phượng ma h

Phượng qu người v vng khng thắm

Rắc trn đường vương vất bnh xe lăn

Bn mi ru phong , giữa sn trường bng bạc

Khng t mu son m a cả mi hồng

Trưa nay dẫn xe về chợt nhn thấy phượng

Lng buồn buồn m tim lại nao nao

Kỷ niệm ngy xưa bỗng về rưng rức

Ta a khc lm rộn r mi ngho

Em hy cho ta trở về thơ dại

Để bồi hồi ngờ ngợ ni yu

Rồi ht cho em nghe bản tnh ca thuở ấy

C bng phượng hồng cho mi lại hồng theo

 

 

chn trần

art2all.net