T H Ơ    H O N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

 

ĐẤT LỠ

 

1

 

Cũng l x sng vỗ r ro

Cũng lộng gi về tỏa sng sao

Cũng bng trăng in vng cổ sử

Cũng ln my nhuộm trắng Văn Lu

Mơ trng dương cứ về Đất Lở

Nhớ nước non hy lại chn cầu

Thn tựa chnh vnh bờ đ cũ

Hồn bay nhẹ hẫng giữa trời cao

(1989)

 

 

%%%

 

2

 

Đất Lở , my trời tm bể du

Trăng ln vnh vạnh nn thơ sầu

Em che duyn thắm đời xun nữ

Ta gửi Tnh Xưa tiếng v cu

Bi nọ thề bồi xanh Tuyết Sử

Bờ Ni nguyện ước trắng Văn Lu

Em ơi h hẹn cng sng nước

Đất Lở , bước đời c lỡ  đu

 

 

 

chn trần

art2all.net