T H Ơ    H O N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

 

CHỜ  VỀ

 

Đi cho r gối giang hồ

Tan tnh gt lạ bơ phờ bước quen

Dừng cho tay buốt cung đn

Ngn tun mu giọt ngn trn xương rơi

Nhảy cho nhịp phch rối bời

Chng tha thiết lại căng hời hợt ln

Ht cho run rẫy mi mềm

Ku ngy th thiết gọi đm kinh hong

Cho mn mỏi cuộc truy hoan

No nề bng ngưa hồng lăn c t

Thn tn rũ một kiếp hoa

Hồn điu linh tựa liếp nh gi lay

Lộ cng x nt đường my

Phong sương tạt qun trần ai chờ về

 

 

 

chn trần

art2all.net