T H Ơ    H O À N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

CHỞ NẮNG

 

 

Ngồi lên tôi chở nắng về

Phố nhà mấy dăy sơn khê mấy trùng

Mặt trời lỡ có ghen tuông

Đêm giơ trọn tấm lưng mềm đỡ roi

Dù in vết chém ngang đời

Vẫn hư không với t́nh người nhớ nhau

Ngồi lên cho trắng nỗi sầu

Gịng sông trôi nhẹ chân cầu đứng yên

Sau lưng anh cứ làm duyên

Chuyến xe đưa đẩy con thuyền lênh đênh

Lỡ ai gọi đó là t́nh

Vấn vương một sợi tơ mành đó thôi

Ngồi lên tôi chở ḿnh tôi

Phương trời lận đận

Một thời lao đao

 

chân trần

art2all.net