T H Ơ    H O N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

 

BỆNH

 

Rưng rưng tủi phận lm sng

Chu thn rủ liệt linh hồn bại vong

V cu nuốt nghẹn lộ cng

Chợt sa lầy giữa lng sng vắng đ

Căm hờn lả một cơn ho

Vạt thưa chăn hụt thi nhờ tay em

Gi qua khng kn được rm

Mi tnh dột nt lạnh thm tim ny

Ngoi vườn tan tc đời cy

Trong ta vng vất đm di trở trăn

Gượng ngồi ln ng hoang mang

Lũng su mắt đỏ điu tn gương em

 

 

chn trần

art2all.net