SUY NIỆM MỖI NGÀY

Tuyệt tác cuối đời của Lev Tolstoy

( WISE THOUGHTS FOR EVERY DAY)

 

* Nguyên tác tiếng Nga : Lev Tolstoy.

* Bản dịch tiếng Anh: Peter Serikin.

NXB Arcade Publishing, Inch, New York. 2005.

* Bản dịch Việt ngữ: Đỗ Tư Nghĩa, dịch từ bản tiếng Anh.

NXB Hồng Đức, Sách Khai Tâm liên kết xuất bản. 2016.

Muốn có sách, xin đặt mua tại :

http://www.sachkhaitam.com/sach-tinh-tuyen/suy-niem-moi-ngay
       

 

GIỚI THIỆU CỦA THOẠI HÀ  (VNEXPRESS)

ĐÔI D̉NG CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN VIỆT NGỮ ĐỖ TƯ NGHĨA

GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN ANH NGỮ PETER SERIKIN

DẪN NHẬP

1. ĐỨC TIN  /  

2. LINH HỒN  / 

3. MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ

4. THƯỢNG ĐẾ /

5. SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN /

6. T̀NH YÊU ĐẠI ĐỒNG

7. L̉NG KIÊU MẠN  /

8. TỰ PHỤ VÀ DANH VỌNG  /

9. THAM LAM VÀ CỦA CẢI

10. KIÊU MẠN /

11. PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT /

12. BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH

13. KHOA HỌC SAI LẦM /

14. DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ /

15. GIẬN VÀ THÙ

16. NỖ LỰC /

17. Ư TƯỞNG  /

18. LỜI NÓI

19. CHÂN LƯ / 

20. KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỐN / 

21. L̉NG HY SINH

22. CẦU NGUYỆN  / 

23. LAO ĐỘNG VÀ SỰ NHÀN RỖI  / 

24. T̀NH YÊU

25. SỐNG TRONG HIỆN TẠI  /

26. KHÔNG CÓ CÁI XẤU ÁC  / 

27. CÁI CHẾT

28. SAU CÁI CHẾT /

29. ĐỜI LÀ MỘT PHÚC LÀNH /

30. HẠNH PHÚC

31. T̀NH YÊU /

32. ĐỨC TIN  /

33. LINH HỒN

34. MỘT LINH HỒN TRONG TẤT CẢ /

35. THƯỢNG ĐẾ /

36. SỰ HỢP NHẤT TRONG LINH HỒN

37. T̀NH YÊU ĐẠI ĐỒNG /

38. TỘI LỖI /

39. SỰ CÁM DỖ

40. LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỖI /

41. DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ /

42. TỘI LỖI 

43. KIÊU MẠN /

44. KIÊU MẠN VÀ DANH VỌNG/ 

45. THAM LAM VÀ GIÀU CÓ

46. KIÊU MẠN/

47. PHÁN XÉT VÀ TRỪNG PHẠT /

48. BẠO ĐỘNG VÀ CHIẾN TRANH

49. LAO ĐỘNG VÀ NHÀN RỖI /

50. CHÂN LƯ /

51. KHOA HỌC SAI LẦM

52. NỖ LỰC/

53. KHÔNG CÓ ĐIỀU XẤU/

54. Ư NGHĨ

55. CHÂN LƯ /

56. KHIÊM CUNG VÀ KHIÊM TỐN /

57. HY SINH

58. SỐNG TRONG HIỆN TẠI /

59. NỖ LỰC /

60. CÁI CHẾT

...

...

...

366. HAPPINESS

 

 

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net