SUY NIỆM MỖI NGÀY

Tuyệt tác cuối đời của Lev Tolstoy

( WISE THOUGHTS FOR EVERY DAY)

Đỗ Tư Nghĩa dịch theo bản Anh ngữ của Peter Serikin

 

.

 

 

37. T̀NH YÊU ĐẠI ĐỒNG
 

          Nếu bạn mong đợi một phần thưởng cho t́nh yêu của bạn, th́ đó không phải là t́nh yêu chân thực. [130] Cái phẩm chất cốt tủy của t́nh yêu, là hiến tặng những phúc lành cho tất cả những ai ở xung quanh bạn – và không đ̣i hỏi cái ǵ đáp lại. [131]

Người ta sống không phải bằng những cái mà họ nghĩ về cuộc đời, mà chỉ qua t́nh yêu.

Bạn muốn sự tốt lành, và bạn sẽ nhận được nó khi bạn mong muốn sự tốt lành cho hết thảy mọi người.

Có nhiều sự tốt lành trên thế gian này, nhưng chỉ có duy nhất một sự tốt lành chân thực : yêu người khác.

T́nh yêu mà có một lư do, th́ không phải là t́nh yêu thuần khiết. Chỉ có t́nh yêu vô hạn chế, vô điều kiện, mới là t́nh yêu vĩnh cửu. [132] T́nh yêu như thế không biến đi, mà liên tục tăng trưởng với thời gian.
 


___________

[130]  Nếu ta yêu người khác chỉ v́ mong được một “phần thưởng” nào đó, th́ đó là t́nh yêu “có điều kiện.” Bởi v́, nếu ta không được “phần thưởng” nào cả, th́ ta sẽ ngừng yêu thương.

[131] Rất gần với bố thí Ba-la-mật của Phật giáo Đại thừa: bố thí mà không nghĩ rằng ḿnh bố thí, và không mong sự đền đáp.

[132] Câu này rất đáng cho ta suy ngẫm. Nhưng, hầu hết mọi “t́nh yêu trần thế” đều có điều kiện. Đó là chữ “duyên” trong Phật giáo: c̣n duyên, th́ hợp; hết duyên, th́ tan. Trong cuộc đời thực, ta thường nói rằng, ta yêu người này, người nọ, nhưng ngẫm lại, ta yêu chính ḿnh là chính!

 

 

38. TỘI LỖI

         

          Không có cuộc sống nào mà không có tội lỗi và việc chuộc lại những sai lầm của bạn. Những tội lỗi của chúng ta th́ giống như một cái vỏ trứng hay một hạt lúa mạch. Diệt trừ những tội lỗi của ta, th́ giống như việc phá vỡ cái vỏ ngoài, nó giải phóng chú gà con, hay để cho hạt mầm phát triển khi nó được phô ra không khí trong lành và ánh sáng. Cùng cách như vậy, cái tôi tâm linh của chúng ta tăng trưởng, khi được phô bày ra trước linh hồn của Thượng đế.

Thân thể bạn nên phục vụ linh hồn bạn. [133] Nhưng thường khi, do hoàn cảnh, người ta làm ngược lại. Đây là cái mà tôi gọi là một tội lỗi.

Trong thế giới tâm linh, mọi sự được nối kết chặt chẽ hơn trong thế giới vật chất. Bất cứ lời nói dối nào cũng dẫn đến dăm bảy lời nói dối khác, bất cứ hành vi tàn nhẫn nào, cũng dẫn đến những hành vi tàn nhẫn khác.

Đối với chúng ta, trẻ con có vẻ thuần khiết hơn hơn người lớn. Sở dĩ như vậy, có thể là, bởi v́ tâm trí của chúng chưa bị làm hỏng bởi những thành kiến của người lớn. Người lớn phải tranh đấu với tội lỗi của họ.


____________

[133]  Có nhiều định nghĩa khác nhau về tội lỗi. Theo Tolstoy, khi linh hồn phải phục vụ cho thân xác, là khi con người rơi vào tội lỗi.
 

 

 

39. SỰ CÁM DỖ

 

          Hăy phục vụ thân thể bạn chỉ khi nào nó thực sự cần đến sự phục vụ đó, chứ không phải bằng cách tạo ra thêm nhiều cách để chiều chuộng nó. Khi bạn chiều chuộng thân thể bạn quá nhiều, thực ra, bạn đang làm đau chính ḿnh. Để có một cuộc sống tốt đẹp, thân thể bạn nên phục vụ linh hồn bạn, chứ không phải ngược lại.

Chỉ có thân thể bạn mới khổ, chứ linh hồn bạn không biết đến sự khổ.[134] Cuộc sống tâm linh của bạn càng yếu, th́ bạn sẽ càng khổ. Tốt nhất, là sống bằng linh hồn bạn nhiều hơn.

Bao tử bạn ví như những chiếc cùm trói buộc linh hồn bạn. Bạn nên ăn để chống lại cơn đói, chứ không phải cho lạc thú của vị giác.

Càng ít chú tâm đến thực phẩm, y phục đắt tiền và tṛ giải trí, th́ bạn sẽ càng có nhiều tự do hơn.

 

_________________

 

[134]  Theo đạo Phật, th́ nếu có khổ (suffering) th́ đó là do tâm. C̣n sự khổ ở thân, thường dùng chữ đau (pain). Chữ “linh hồn” ở đây, có lẽ, muốn nói đến “linh hồn của Thượng đế” tiềm ẩn trong mỗi người.

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net