SUY NIỆM MỖI NGÀY

Tuyệt tác cuối đời của Lev Tolstoy

( WISE THOUGHTS FOR EVERY DAY)

Đỗ Tư Nghĩa dịch theo bản Anh ngữ của Peter Serikin

 

.

 

 

31. T̀NH YÊU
 

          Từ sinh cho đến tử, bạn muốn được tốt lành, và điều đó được ban cho bạn. Thật dễ t́m thấy cái tốt lành như thế, nếu bạn t́m đúng chỗ: bằng cách yêu Thượng đế và tất cả những người khác.

Để hạnh phúc, bạn chỉ cần làm một điều: yêu thương kẻ khác. Hăy yêu mọi người, cả người nhân ái lẫn người xấu ác [117]. Hăy yêu không ngừng, và rồi, bạn sẽ có không ngớt những ân phước và hạnh phúc.

Ngay khi bạn tập trung đời bạn vào sự hợp nhất trong t́nh yêu với mọi sinh linh và với Thượng đế, th́ đời bạn sẽ thay đổi ngay lập tức – từ những dằn vặt và đau khổ sang hạnh phúc và phúc lành.

Ư chí của Thượng đế được thành tựu bất luận bạn có tuân theo nó hay không. Bạn kháng cự lại, hay hết ḷng tuân theo nó trong h́nh thức của t́nh yêu – và nhờ đó, hưởng phúc lành vô giới hạn – cái đó, chỉ tùy thuộc vào một ḿnh bạn.

Vương quốc của Thượng đế nằm ở bên trong bạn [118]. Phúc lành của bạn nằm ở bên trong trái tim bạn, nếu trái tim bạn được đổ đầy t́nh yêu.

___________

[110]   Xưa kia, đức Phật, Chúa Jesus và Lăo Tử cũng đều chủ trương như vậy.

[111] Câu này là của chúa Jesus trong Tân Ước; Tolstoy chỉ nhắc lại. Ông không muốn ghi rơ xuất xứ, có lẽ, bởi v́ ư tưởng này đă trở thành xác tín của chính ông?
 

 

 

32. ĐỨC TIN

         

          [ tuân theo] Quy luật của Thượng đế là làm cái mà Thượng đế muốn chúng ta làm, chứ không phải làm cái mà Ngài không muốn chúng ta làm.

Tôn giáo đích thực không phải là tin vào một biến cố siêu nhiên hay tuân theo những luật tắc và nghi lễ. Tôn giáo đích thực là thái độ mà một người có đối với những người khác và với cái thế giới vô hạn – một thái độ dựa trên trí tuệ [119] và kiến thức đương thời [120].

Những đức tin và tôn giáo khác nhau có nhiều quy luật và quy tắc khả biến [121] khác nhau, và cũng có một vài quy luật và quy tắc bất biến [122] và vĩnh cửu. Những quy luật vĩnh cửu [123] này chính là tôn giáo đích thực.

Những ai mà đặt tôn giáo vào hàng thứ hai trong đời ḿnh, họ không có tôn giáo nào cả.

____________

[119] Intelligence.

[120] Contemporary knowledge.

[121] Changing.

[122] Changeless.

[123] Những quy luật khả biến, chỉ có giá trị trong một không gian, thời gian nhất định. C̣n những quy luật bất biến, có giá trị trong mọi thời đại, mọi nơi chốn. Con người thường khó phân biệt được 2 loại quy luật này.
 

 

 

33. LINH HỒN

 

          Có hai lối đi trong đời : một là sống cho thân xác, và lối kia, cho linh hồn. Nếu bạn sống cho thể xác, sự thể sẽ trở nên rơ ràng rằng, những lạc thú xác thịt vốn mong manh, sẽ yếu đi qua tháng năm, và kết thúc với cái chết. Trái lại, nếu bạn sống cho linh hồn, th́ những niềm vui của đời sẽ gia bội với thời gian, và cái chết sẽ không c̣n đáng sợ.

Vậy th́, chúng ta là ai? Không là ǵ cả. Quả thật, chúng ta không là ǵ cả. Nhưng cái “không là ǵ” này lại có khả năng hiểu chính nó và cái nơi chốn của nó trên thế gian này.

Khi bạn nh́n chính ḿnh như là một hữu thể vật chất, bạn trở thành một câu đố không thể giải đối với chính bạn. Trái lại, ngay khi bạn hiểu rằng “cái tôi nội tại” của bạn là cái linh hồn bị giam nhốt trong thân xác bạn, th́ câu đố biến đi, và thế gian trở thành dễ hiểu.

Nếu chúng ta so sánh sức mạnh thể chất của ḿnh với những sức mạnh của thiên nhiên, th́ chúng ta không là ǵ cả. Nếu chúng ta nh́n vào linh hồn ḿnh – nó vốn là một phần của linh hồn thiêng liêng [124] – th́ chúng ta hiểu rằng, chúng ta là một cái ǵ đó ở bên trên cái phần c̣n lại của thế gian này.
 

__________________

 

[124]  Divine spirit. Ở những chỗ khác trong tập sách này, Tolstoy thường dùng cụm từ “linh hồn Thượng đế.”

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net