SUY NIỆM MỖI NGÀY

Tuyệt tác cuối đời của Lev Tolstoy

( WISE THOUGHTS FOR EVERY DAY)

Đỗ Tư Nghĩa dịch theo bản Anh ngữ của Peter Serikin

 

.

 

ĐÔI D̉NG CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN VIỆT NGỮ:

 

1. Lev Tolstoy tŕnh bày cuốn sách này như một “lịch suy niệm.” Mỗi ngày có một chủ đề.
Thí dụ:
+ Ngày 1/1: Đức tin.
+ Ngày 2/1: Linh hồn.
+ Ngày 3/1: Một linh hồn trong tất cả.
Và cứ tiếp tục như vậy, cho đến hết năm.
Ư của Tolstoy, là muốn người đọc theo thứ tự ấy để suy niệm mỗi ngày.


2. Chúng tôi thấy rằng, nh́n chung, cách tŕnh bày đó dường như không c̣n phù hợp với con người trong thời đại bận rộn hiện nay.
Do vậy, xin được mạn phép tác giả tŕnh bày lại, bằng cách đánh số. Thí dụ: 1: Đức tin. 2. Linh hồn. 3. Một linh hồn trong tất cả. Và cứ tiếp tục cho đến con số sau cùng.
Như vậy, sẽ gọn gàng hơn. Và bạn đọc có tự do, muốn suy niệm về vấn đề nào trước cũng được, không cần theo một thứ tự nào cả.


3. Tất cả những chỗ in đậm, in nghiêng trong bản dịch và những cước chú, đều là của người dịch bản Việt ngữ.


4. Những cước chú nói trên, cũng chỉ là một vài ghi nhận chủ quan của người dịch trong khi tiếp xúc với tác phẩm. Thay v́ giữ lại cho riêng ḿnh, người dịch muốn gửi đến bạn đọc như một chia sẻ thân t́nh giữa những người bạn. Bạn đọc hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu không thấy cộng hưởng.


5. Chúng tôi có chua thêm một số tiếng Anh, để bản đọc dễ bề tham khảo.


6. Dù đă có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong bạn đọc và những bậc cao minh góp ư, để bản dịch được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. Xin chân thành cám ơn.

Dalat. Mùa Giáng Sinh
20. 12. 2014.

Đỗ Tư Nghĩa
 

 

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net