SUY NIỆM MỖI NGÀY

Tuyệt tác cuối đời của Lev Tolstoy

( WISE THOUGHTS FOR EVERY DAY)

Đỗ Tư Nghĩa dịch theo bản Anh ngữ của Peter Serikin

 

.

 

DẪN NHẬP
Lev Tolstoy
 

 

          Cuốn sách này, Suy Niệm Mỗi Ngày, được viết trong cùng một thể cách như, và tương tự với, cuốn sách trước đây của tôi, Một Chu Kỳ Đọc (Lịch Minh Triết – theo bản dịch tiếng Anh). Nó gồm có một bộ sưu tập những tư tưởng cho mỗi ngày của năm.

Sự khác biệt chủ yếu giữa cuốn này và cuốn trước, là : những tư tưởng trong tập này được sắp xếp, không phải t́nh cờ ngẫu nhiên như cuốn trước đây, mà theo một hệ thống có logic. Từ tháng này sang tháng kia, những ư tưởng hằng ngày theo sau một chuỗi nối tiếp đặc thù, mỗi ư tưởng có ư nghĩa trong quan hệ với ư tưởng đi trước nó. Do vậy, những ngày được nối kết với nhau. Thêm nữa, mỗi và mọi tháng bao gồm một quan điểm triết lư đặc thù, mà có thể được dùng để hướng dẫn những hành động của chúng ta. Cái quan điểm này được minh họa với những ư tưởng của những tư tưởng gia cổ xưa và hiện tại, từ những dân tộc khác nhau.

Tên của những nhà tư tưởng – mà từ họ tôi đă vay mượn những ư tưởng – được ghi ra ở đây. Tuy nhiên, nhiều trong số những ư tưởng được thay đổi và/ hay được rút ngắn, như thế, phản ánh những cách thức mà tôi đă hiểu chúng. Những ư tưởng không ghi tên tác giả, là của chính tôi.

Tôi hy vọng người đọc của cuốn sách này sẽ trải nghiệm cùng cái cảm xúc từ ái và thăng hoa mà tôi đă trải nghiệm trong khi làm việc để biên soạn nó. Cái cảm xúc đó vẫn tiếp tục, một cách lặp đi lặp lại, khi tôi đọc lại nó mọi ngày.

Lev Tolstoy
1908 - 1910

 

 

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net