ĐỖ TƯ NGHĨA

 

Epictetus

NGHỆ THUẬT SỐNG

Bản dịch Đỗ Tư Nghĩa

 

ĐI DNG CỦA NGƯỜI DỊCH BẢN VIỆT NGỮ ( ĐỖ TƯ NGHĨA):

ĐI DNG VỀ EPICTETUS & TC PHẨM CỦA NG ( SHARON LEBELL).

 

PHẦN I : CẨM NANG THƯ

1. NHỮNG G BẠN C THỂ KIỂM SOT, V NHỮNG G BẠN KHNG THỂ KIỂM SOT
2. HY CHĂM LO CNG VIỆC CỦA RING BẠN 3. HY NHẬN DIỆN NHỮNG TRNH HIỆN NHƯ CHNG THỰC SỰ L
4. YU, MUỐN ĐUỔI THEO. GHT, MUỐN TRỐN TRNH
5. HY NHN SỰ VẬT NHƯ CHNG L.
6. HY LM CHO NHỮNG HNH ĐỘNG CỦA BẠN HA ĐIỆU VỚI TỰ NHIN.
7. NHỮNG BIẾN CỐ KHNG LM ĐAU CHNG TA, NHƯNG NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA CHNG TA VỀ CHNG, TH C THỂ.
8. KHNG XẤU HỔ. KHNG TRCH CỨ
9. HY TẠO RA CNG TRẠNG CỦA RING BẠN.
10. HY TẬP TRUNG VO BỔN PHẬN CHNH YẾU CỦA BẠN.

11. HY CHẤP NHẬN NHỮNG BIẾN CỐ NHƯ CHNG XẢY RA.
12. CH CỦA BẠN LUN Ở BN TRONG TẦM KIỂM SOT CỦA BẠN.
13. HY TẬN DỤNG NHỮNG G XẢY RA VỚI BẠN.
14. HY CHĂM SC NHỮNG G M BẠN C ĐƯỢC.
15. CUỘC SỐNG TỐT, L CUỘC SỐNG C BNH AN NỘI TẠI.
16. HY PHỚT LỜ NHỮNG G KHNG LIN QUAN TỚI BẠN.

17. HY LM CHO NHỮNG MONG ƯỚC CỦA BẠN PH HỢP VỚI THỰC TẠI.
18. HY XEM ĐỜI NHƯ MỘT BỮA TIỆC.
19. HY TRNH, ĐỪNG ĐỂ CHO MNH BỊ NHIỄM NHỮNG QUAN ĐIỂM TIU CỰC CỦA NGƯỜI KHC.
20. HY DIỄN TỐT VAI DIỄN ĐƯỢC TRAO CHO BẠN.
21. MỌI SỰ XẢY RA V MỘT MỤC ĐCH TỐT ĐẸP.

22. HẠNH PHC CHỈ C THỂ ĐƯỢC TM THẤY BN TRONG NỘI TM.
23. KHNG AI C THỂ LM TỔN THƯƠNG BẠN.
24. TIẾN BỘ TM LINH ĐƯỢC ĐẠT TỚI THNG QUA VIỆC ĐƯƠNG ĐẦU VỚI CI CHẾT V TAI HỌA.
25. HY KHẮC SU VO TM KHẢM NHỮNG L TƯỞNG M BẠN PHẢI ẤP Ủ.
26. VIỆC THEO ĐUỔI SỰ MINH TRIẾT SẼ TẠO RA NHỮNG KẺ CHỈ TRCH.
27. TM CCH LM VỪA LNG KẺ KHC L MỘT CI BẪY NGUY HIỂM.
28. TNH CCH QUAN TRỌNG HƠN UY TN.
29. MỌI THUẬN LỢI ĐỀU C CI GI CỦA CHNG.
30. HY BIẾN CH CỦA TỰ NHIN THNH CH CỦA RING BẠN.

31. LM CHỦ BẢN THN L MỤC TIU ĐCH THỰC CỦA CHNG TA.
32. HY TRN QU TM TR CỦA BẠN, L TNH CỦA BẠN, HY NẮM CHẶT LẤY MỤC ĐCH CỦA BẠN.
33. HY CN NHẮC SỰ VIỆC TRƯỚC KHI HNH ĐỘNG.
34. NHỮNG MỐI QUAN HỆ CỦA TA VỚI MỘT NGƯỜI KHC, CHNG PHT LỘ NHỮNG BỔN PHẬN CỦA TA.
35. YẾU TNH CỦA LNG TRUNG THNH.
36. NHỮNG BIẾN CỐ TH V TƯ V KHNG THIN VỊ
37. ĐỪNG BAO GIỜ Đ NN MỘT XUNG LỰC C TNH NHN I.
38. HY ĐỊNH NGHĨA MỘT CCH R RNG CON NGƯỜI M BẠN MUỐN TRỞ THNH.
39. HY CHỈ NI VỚI MỤC ĐCH TỐT.
40. HY TRNH NHỮNG TR GIẢI TR PHỔ THNG NHẤT.
41. HY CẨN THẬN TRONG VIỆC CHỌN BẠN.
42. HY SĂN SC THN THỂ BẠN.
43. TRNH QUAN HỆ TNH DỤC TY TIỆN.
44. ĐỪNG BẢO VỆ UY TN V NHỮNG ĐỊNH CỦA BẠN.
45. HY HNH XỬ VỚI PHẨM CCH.
46. HY THI ĐUA VỚI NHỮNG TẤM GƯƠNG SNG.
47. HY TẬP LUYỆN SỰ THẬN TRỌNG, TỨ KHI TR CHUYỆN.
48. HY ƯA THCH SỰ MN NGUYỆN LU DI HƠN SỰ THỎA MN TỨC TH.
49. HY GIỮ MỘT LẬP TRƯỜNG.
50. LỊCH SỰ V LOGIC, MỖI CI C CHỖ ĐỨNG RING.
51. VIỆC LM CHỦ BẢN THN TY THUỘC VO SỰ TRUNG THỰC VỚI CHNH MNH.
52. HY BẢO VỆ L TNH CỦA BẠN.
53. HY THỰC HNH SỰ CN XỨNG V SỰ ĐIỀU ĐỘ THCH HỢP.
54. SỰ HON HẢO BN TRONG QUAN TRỌNG HƠN CI VẺ BN NGOI.
55. HY QUAN TM ĐẾN TM TR BẠN NHIỀU HƠN CƠ THỂ BẠN.
56. XỬ TỆ DO ẤN TƯỢNG SAI LẦM.
57. MỌI SỰ ĐỀU C HAI CI QUAI XCH.
58. TƯ DUY R RNG L TỐI QUAN TRỌNG.
59. HY GỌI SỰ VẬT ĐNG TN CỦA CHNG.
60. SỰ MINH TRIẾT ĐƯỢC BIỂU LỘ TRONG HNH ĐỘNG, KHNG PHẢI TRONG LỜI NI.
61. HY SỐNG BNH DỊ, NHƯNG ĐỪNG PH TRƯƠNG CCH SỐNG Đ.
62. SỰ MINH TRIẾT TY THUỘC VO SỰ TỈNH THỨC.
64. SỐNG SỰ MINH TRIẾT, TH QUAN TRỌNG HƠN L BIẾT VỀ N.
65. THỰC HNH NHỮNG NGUYN L, QUAN TRỌNG HƠN VIỆC CHỨNG MINH CHNG.
66. HY BẮT ĐẦU SỐNG NHỮNG L TƯỞNG CỦA BẠN.
 

 

art2all.net