đỗ tư nghĩa

 

gởi  t́nh yêu

gởi cuộc đời

 

 

 

 

Tặng    con   gái   Đỗ  Tư   Diễm   Thy

và   Đỗ  Hoài   Diễm  Thư   thân   yêu.

Suốt  đời  Bố chẳng có ǵ để tặng các

con - ngoài ḷng  yêu thương thiết tha

nơi trái tim của Bố. Tập thơ này là hơi

thở của Bố, dành riêng  tặng các con -

mong các con sẽ hiểu.

 

Dalat.1.8.1999.

 

Đỗ Tư Nghĩa

Áp thấp nhiệt đới


 

 

 

Gởi t́nh yêu , gởi cuộc đời

trang đỗ tư nghĩa

chân trần

art2all.net