V Cng Din

 

 

 

Nhạc: V Cng Din

Lời : Trương Nam Hương

Tiếng ht  :  Thanh Hoa

 

Tầm xun chưa hoa ơ

Chng chnh cnh gi

Chị bồng em ngủ

Kẽo kẹt vng đưa

Mặt trời mơ ngủ

Gi lọt tiếng mưa

 

ơ

Xưa chị thắt nơ

Tri vườn lu lt

Tiếng chim trĩu ngọt

Trn nhnh nắng mai

Tiếng chim trĩu ngọt

Trn nhnh nắng mai

 

ơ

Xưa chị trn trăng

o chờ xẻ vạt

Bm bm tm nhạt

Tc thề gi lơi

Tc thề gi lơi

Gi lơi

 

ơ

Khng hỏi người ơi

Chị thời con gi

By giờ sng lở

By giờ đ nghing

By giờ sng lở

By giờ đ nghing

 

ơ

Mơ khế đừng chua

Vi trầu chớ bạc

Chị bồng em ngủ

Chị buồn ai ru

Chị buồn ai ru

Ai ru ...

 

 

 

 

 

trang v cng din

chn trần

art2all.net