Vơ Công Diên

Cánh c̣

Nhạc và lời Vơ Công Diên

Tiếng hát : Quỳnh Liên