NGUYÊN-MINH  KHÔI

Trên đọt thu vàng

Cơn mê chiều

Nhạc và lời : Nguyên-Minh Khôi

Tiếng hát: Thái Thanh

 

Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn
Đàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng
Chiều nay không có em, xác phơi trên mái lầu
Một ḿnh nghe buốt đau, xuôi Nam Giao t́m bóng ḿnh
Đường nội thành đền xưa ai tàn phá ?
Cầu Tràng Tiền bạc màu loang gịng máu
Hương Giang ơi thuyền neo bến không người qua đ̣
Một lần thôi nhưng c̣n măi ...
Và chiều nay không có em, đường phố cũ chân mềm

Tôi là người khai hoang đi nhặt xác ḿnh, xác người
Cho ruộng đồng xanh màu, cho đám mới lên cao
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên

Đường vào thành, hàng cây trơ trụi lá
Đồi Ngự B́nh thịt xương khô sườn đá
Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi
Một lần thôi nhưng c̣n măi
Và chiều nay không có em, đường phố chẳng lên đèn

Tôi là người trong đêm, mang ngọn đuốc về nội thành
Xin làm người soi đường đi xóa hết đau thương
Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên

 

 

Trang Nguyên-Minh Khôi

 

chân trần

 

art2all.net