Ngày Ấy 

Thơ Thanh Toàn .

Nhạc Phan Huỳnh Điểu .

Ca sĩ Thanh Trà .

 

Ngày ấy đi trên gịng sông này

Con tầu thay nhịp cầu nối hai bờ đông tây

Trải qua bao mưa nắng

Con tàu đưa bao nhiêu cuộc t́nh duyên

qua bến sông vui đoàn viên

Ngày ấy, ôi ngày ấy nay là đây

Vẫn con tàu với sóng ngàn

sống vui cùng năm tháng

Ngày ấy với ngày nay vẫn chung t́nh với quê ḿnh

Nh́n đàn chim lượn bay

ḷng xao xuyến vui theo ngày ấy

Ngày ấy ôi sao đẹp thay

 

Về với bến xưa đây bóng cầu

soi cùng bóng con tầu sáng lên niềm vui mới

Thời gian qua nhanh chóng

bao đổi thay đến con tàu năm xưa

nay vướng xoay theo ṿng quay

Ngày ấy đang nhẹ lướt trên gịng sông

Những đêm đầy ánh sao trời

gió lên ḷng phơi phới

Từng con sóng nhẹ ru lướt thân tầu thóang xa vời

Nh́n vầng trăng dần lên

ḷng ta lâng lâng bao tŕu mến

Ngày ấy ai khéo đặt tên

Để người đi có bao giờ quên

Có bao giờ quên

 

 

chan tran

art2all.net