CD Vọng ngy Xanh

 

 

Ngõ vàng quỳ


Nhạc Đ̃ Th́t Kinh
Tiếng ht Thu Vng

 

 

Xưa theo em dưới Ng Vng Quỳ
Bầy chim trắng bay về tựa như bng
Xưa theo em nhớ mi từng mi hương
Hỡi em nhu m như đa hường
Nay theo em bn ng trổ hoa vng
M nhớ mang mang ln hương người xưa
ơi! ơi! (i) ơi!

Thưa em xưa nếm hạt đất vng
Nằm bung tc tri một ging sng
Ta theo vết hương thầm đầu ni
Một sớm mai về nơi suối nguồn
Ơi em khp np đa dị thường
Vừa ht cu ru lời u trầm Đng Phương
ơi! ơi! (i) ơi!

Thưa em xưa ng trổ vng quỳ
Thưa em nay ng trổ vng quỳ
Thưa em nay ng trổ vng quỳ.
Ai qua vương vấn một mi hương.

 

 

trang thu vng

chn trần

 

 

art2all.net