Tiếng hát lênh đênh

 

Nhạc : Lương Ngọc Châu và Tử Phác

Ḥa âm : Martino

Tiếng hát : Thu Vàng

Video : Hoàng Khai Nhan
 

 Nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh
Mơ làm diều mang sáo thanh b́nh
Nghe vườn cây xao xác gió may
Mơ làm chiếc lá úa rơi đầy

Chiều lắng xuống bao kiếp cô liêu,

đ́u hiu bến vắng, trong ḷng muôn ḍng nước trôi
Nhà ai thấp thoáng lửa hồng
Người đi có nhớ đường về, miền giang khô gió đ́u hiu

Nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh
Mơ làm diều mang sáo thanh b́nh
Nghe vườn cây xao xác gió may
Mơ làm chiếc lá úa rơi đầy

Hiu hiu theo chiều gió dâng lời thầm ước
Anh nghe chăng lá vàng rụng lay lắt rót nhớ thương

Lời 1:
Anh nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng ḷng
Ngàn muôn xa cách bừng lên phố phường
Hoa rung rinh chập chờn gió lướt bâng khuâng
Cho mềm cánh bướm phân vân

Lời 2:
Anh nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng ḷng
Ḥa muôn tiếng dế nỉ non mấy lời
Đêm không trăng, ai làm ngây ngất sương mây ?
Ai buồn tiếng hát lênh đênh

 

 

 

trang thu vàng

chân trần

 

nhạc

art2all.net