Thiên Thai

 

Nhạc và lời : Văn Cao

Tiếng hát : Thu Vàng

Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa
lạc tới Đào Nguyên
Ḱa đường lên tiên, ḱa nguồn hương duyên
Theo gió tiếng đàn xao xuyến
Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền
Mấy cung tŕu mến như nước reo mạn thuyền

Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền nan
Quê hương dần xa lấp núi ngàn
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
Ai hát trên bờ Đào Nguyên

Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân

chưa gặp bướm trần gian
Có một mùa đào ḍng

ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em

xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa

vui bầy tiên theo đàn

Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên

đây đó nỗi ḷng mong nhớ
Này khúc bồng lai là cả một thiên thu

trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc t́nh duyên

Thiên Thai! Ánh trăng xanh

mơ tan thành suối trần gian
Ái ân thiên tiên em

ngờ phút mê cuồng có một lần

Gió hắt trầm tiếng ca

tiếng phách ṛn lắng xa
Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn ḷng ta
Đào Nguyên trước

Lưu Nguyễn quên trần hoàn
Cùng bầy tiên đàn ca bao năm
Nhớ quê chiều nào xa khơi
Chắc không đường về Tiên nữ ơi!
Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về
T́m Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao ?
Những khi chiều tà trăng lên
Tiếng ca c̣n rền trên cơi tiên.

 

 

 

trang thu vàng

chân trần

 

nhạc

art2all.net