T ạ   Ơ n   Đ ờ i

 

Nhạc v lời : Phạm Duy

Tiếng ht Thu Vng

 

Tim vang cn giy lt
Hơi run cn thơm ngt
Dương gian cn trong mắt
Nghe tiếng ht chưa nhạt tan
Bao nhiu l thương mến
Bao nhiu l quyến luyến
Với bao nhiu niềm xao xuyến
Đời vắng xa như mẹ hiền

**
i một lần nương nu
Đi trn đời chẳng lu
Trong trăm ma xun ho
Tay hi biết bao niềm yu
Dăm em so nhn thế
Chưa phai lng say m
Với đi ba lần gian dối
Đời vẫn ban cho ngọt bi

ĐK:

i ơn đời chi vi
Nhớ khi thn trn m gối
Ba trăm ngy trong gi
Ngng trng ra đời gp mối chung vui

i ơn đời mi mi
Thot thai theo đời vun xới
Bao nhn tnh thế giới
Lớn ln trong vườn n i mun đời

***
Mang ơn đời chăn vỗ
Dng cho người yu go
Dng cy đn bơ vơ
Dng biết bao n tnh xưa
Mang ơn đời nng đỡ
Dng nấm mồ th sơ
Với dng hương hồn thương nhớ
Cn vấn vương trong chiều t

 

 

 

 

trang thu vng

chn trần

 

nhạc

art2all.net