NƯƠNG CHIỀU

 

Nhạc v lời : Phạm Duy

Tiếng ht : Thu Vng

Chiều ơi ! Lc chiều về rợp bng nương khoai
Tru b về rục m xa xi, ơi chiều
Chiều ơi ! o chm về quảy la trn vai
In hnh vo sườn ni chơi vơi, ới chiều
Chiều ơi ! Lc chiều về l lc yn vui
Qua đường mn ngửi la thơm ngơi, ới chiều
Chiều ới ! Chiều ơi ! Chiều ơi !
Thu về đồng la nương chiều
Tay dn cầy ngừng giữa ln gi.
La ngt thơm trn những cnh nương
Tiếng sng xa nghe lẫn on thương
Đy nh nng ph rừng gy luống
Mai về, để la trn ngn
Ta nui người gn giữ non nước
Lc sức ti chen với sức anh
Lấy mu t cho thắm ni xanh
Đem mồ hi tưới đồng la xanh.
Chiều ơi ! Lc chiều về mọc nh trăng tơ
Cho ngy ma bi ht nn thơ, ơi chiều
Chiều ơi ! Mi nh sn thở khi m u
C nng về để suối tương tư, ới chiều
Chiều ơi ! Biết chiều no cn đứng trn nương
Phố phường nhiều chiều vắng qu hương, ới chiều
Chiều ới ! Chiều ơi ! Chiều ơi !


 

 

 

trang thu vng

chn trần

 

nhạc

art2all.net